Our MCS
રિમોટ લર્નિંગ
Experience

Our goal for Mason’s Remote Learning Experience (RLE) એક ઉચ્ચ ગુણવત્તાની પ્રદાન કરવી છે, અમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણનો આકર્ષક અનુભવ જે તે પરિવારો માટે પણ વ્યવસ્થાપિત છે કે જેઓ આ અભૂતપૂર્વ સમય દરમ્યાન ઘણી જવાબદારીઓ ઉડાવી શકે છે..
જ્યારે અમારા આર.એલ.ઇ.ની રચના કરતી વખતે, અમારી લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ ટીમે નિષ્ણાતોની શ્રેણીના સંસાધનો અને આંતરદૃષ્ટિ પર ધ્યાન આપ્યું છે, જ્યારે અન્ય રાજ્યોના ડિસ્ટ્રિક્ટ્સના અનુભવોથી પણ શીખીએ છીએ જેમણે આપણી પહેલાં રિમોટ લર્નિંગ શરૂ કર્યું હતું. આર.એલ.ઈ. પ્રત્યેનો અમારો અભિગમ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વર્ષોથી બંધાયેલા મજબૂત સંબંધો પર આધારિત છે. અમે તકનીકો પર આધાર રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે જેની સાથે વિદ્યાર્થીઓ પહેલાથી પરિચિત છે; જોકે, RLE may require some new tools and our teachers will do their best to offer students with needed supports.
Below, we include responses to questions we anticipate families may have about remote learning. We are grateful for our amazing students and families as we embark on this new journey!
For students in grades PK-4:

તમને પછીના દિવસે શીખવાની વિગત અને કોઈપણ સંબંધિત લિંક્સ અથવા સંસાધનો સહિત, દરરોજ સાંજે 8 વાગ્યા સુધીમાં એક ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે. શિક્ષકોને સોમવારે અઠવાડિયા માટે તમામ અધ્યયન પ્રવૃત્તિઓની પૂર્વાવલોકન કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે, or sharing learning activities on a day-to-day basis. શિક્ષકે કઈ પદ્ધતિ પસંદ કરી છે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, તમને દરરોજ રાત્રે 8 વાગ્યે એક ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે.

For students in grades 5-12:

રિમોટ લર્નિંગ પ્રવૃત્તિઓ સ્કૂલઓજી કોર્સ પૃષ્ઠો પર પોસ્ટ કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ અને પરિવારોને આગામી સપ્તાહમાં પ્લાનિંગ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે દર રવિવારે સાંજે 8 વાગ્યા સુધી સાપ્તાહિક લર્નિંગ પ્લાન પોસ્ટ કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં દાખલ થયેલા દરેક કોર્સની શીખવાની યોજનાઓની .ક્સેસ કરશે. શીખવાની યોજનાઓ દરેક કોર્સ સામગ્રીના પાનાંની ટોચ પર સ્થિત ફોલ્ડરમાં હશે.

 • Teachers will include learning from all content areas. Learning plans will include a mix of introducing new content and allowing students time to practice and reinforce what has been introduced.
 • Students will not need to be in front of a device for all of their learning time. Learning plans will include a combination of experiences that require technology and do not require technology. Students will spend time reading, writing, or solving math problems away from a screen.
 • Special area teachers (such as gym, music, and art) will each share one lesson a week for students to engage in.
 • Students will receive weekly learning plans from their teachers for all of the courses they are currently enrolled in at MMS or MHS. The weekly learning plans will be organized so that students can engage with learning in a manner that best fits their schedule and learning preferences. Some students may prefer to engage with each course daily and some may prefer to focus on 1-2 courses per day.
 • Learning plans will utilize a variety of different methods to engage students in learning new content and skills. Learning plans will include a combination of experiences that require technology and do not require technology.
 • Learning plans will primarily ask students to utilize different tools and resources they are familiar with and have used throughout this year. If a student needs additional support or guidance with any aspect of a learning plan, they are strongly encouraged to take advantage of the Comet Connect Time and/or email their teacher. More information about Comet Connect Time is below (seeWhat if my student needs help completing an assignment or is struggling to keep up with assignments?”).

Your intervention specialist will be in touch with you to develop individual plans for lesson delivery.

MCS is committed to living out our Culture Guide through this time and to reflect a Comet Cares approach to teaching and learning, including our grading practices. Our Comet Cares approach will allow us to be compassionate, responsive, and equitable to our students’ and families’ unique situations and circumstances. Students and their families are having a wide range of experiences during this worldwide crisis. Recognizing the challenges they may be facing, and that they are out of their control, our grading policies must do no harm to any child. During this time of remote learning, our focus is first and foremost on student learning and ensuring our students’ well being. The link below offers greater detail about our approach to grading during remote learning.

Learn More ->

Understanding that many families are juggling multiple responsibilities at home and that during a regular school day students have some non-learning time (દાખ્લા તરીકે, at lunch, transitioning between classes, or recess), our expectation is that students will spend less than a full school day actively engaging in learning activities. Exactly how long students spend engaged in learning activities will vary depending on their learning pace.

If you find that your student is overwhelmed and learning activities are taking too long or that your student is ready for extended learning activities, please reach out to your teacher.

શિક્ષકો લાઇવ વિડિઓ ક callલ દ્વારા કનેક્ટ થવાની તકો પ્રદાન કરી શકે છે (દાખ્લા તરીકે, through Google Meet) પરંતુ તેઓની જરૂર રહેશે નહીં. શિક્ષકો અસુમેળ વિડિઓ આધારિત તકનીકનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે, such as FlipGrid અને SeeSaw, વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે.

At MMS and MHS, teachers will follow a schedule for when they offer opportunities, called Comet Connect Time, to connect via live video calls to help avoid students having overlapping meeting times.

All teachers will offer support during “Comet Connect Time.” This is a regularly scheduled time when teachers are available in real-time for questions or extra help. Teachers will choose from a variety of tools to connect with students, including Google Meet, Google Docs, and email. Each teacher will communicate his or her specific time and tool for Comet Connect Time.

Students and parents are, of course, also welcome to contact their teacher(એસ) anytime for help. Teachers will reply within 24 hours to all questions.

Our Learning Support Team continues to be committed to providing services and support to the greatest extent possible during this time, including meeting the individualized needs of our English language learners, students receiving reading support, and gifted learners. Below you will find additional information about each of these services. As always, feel free to call or email your child’s intervention specialist or teacher should you have questions. We are here to help!

English learners will continue to be supported by the ESL staff who will work in close collaboration with classroom/content teachers and parents. ESL teachers are contacting each family individually, as supports will be individualized based on student needs and plans. Any ESL specific learning will be regularly communicated by the ESL teachers.

Our Learning Support Team continues to be committed to providing services and support to the greatest extent possible during this time, including meeting the individualized needs of our English language learners, students receiving reading support, and gifted learners. Below you will find additional information about each of these services. As always, feel free to call or email your child’s intervention specialist or teacher should you have questions. We are here to help!

Reading teachers will share weekly work via email (K-4) or in Schoology (5-6). આ ઉપરાંત, reading teachers will connect individually with families to provide additional reading practice and support.

Our Learning Support Team continues to be committed to providing services and support to the greatest extent possible during this time, including meeting the individualized needs of our English language learners, students receiving reading support, and gifted learners. Below you will find additional information about each of these services. As always, feel free to call or email your child’s intervention specialist or teacher should you have questions. We are here to help!

Gifted Specialists will share activities with the students they typically interact with to provide enrichment and extension options. In grades 1-4, Gifted Specialists will email initial information on how to access gifted work. In grades 5 અને 6, Gifted Specialists will post learning activities in Schoology.

Intervention and related services staff are contacting individual families via phone and virtual meetings to discuss services and to develop Remote Learning Plans that support both core and specially designed instruction. Based on each student’s Learning Plan, intervention specialists and related services staff will post or email weekly intervention work. આ ઉપરાંત, team members (intervention specialists, related services staff and/or paraprofessionals) will schedule times to interact with students remotely.

Support for your student may take many different forms, depending on their needs. What we have learned from school districts in states that have launched remote learning before Ohio is that it can take a couple of weeks to settle into a new learning routine. Allow yourself and your child time to adjust, knowing that our team of educators is here to support you as we figure this out together.

Additionally, a few strategies you may wish to consider:

 • Encourage your student to take breaks throughout the learning process, rather than trying to complete everything in one chunk
 • Check out www.GoNoodle.com for elementary age students (a variety short videos to calm and energize)
 • Middle and high school students can access online resources here that include deep breathing and guided relaxation exercises, mindfulness and meditation exercises, and progressive muscle relaxation exercises.
 • Listen to relaxing music
 • Access MCS Mindful Music at: citysilence.org/learn, Password: mindfulmason
 • Look at your student’s learning activities for the day or week and work together to create a daily schedule and individual goals
 • Celebrate your student’s accomplishments, large and small
 • Have daily check-ins with your student about what is going well and where they may need help

Please start with your student’s teachers. If you have questions that your student’s teacher is not able to answer or you are seeking more support, building administrators will also be available to support you.

Email [email protected] and Mason’s technology team will assist you.

ટોચ પર સ્ક્રોલ કરો