Pick-up i MHS & Datat dhe vendet e lëshimit

data

ngjarje

kohë

vend

11 maj

Marrja e çmimeve të nënkërkuesve (Juniors me ftesë)

12pm-06:00

Rrethi i autobusit

12 maj

Marrja e çmimeve të nënkërkuesve (Sophomores me ftesë)

12pm-06:00

Rrethi i autobusit

May 13th

Marrja e çmimeve të nënkërkuesve (Foshnjë me ftesë)

12pm-06:00

Rrethi i autobusit

19 maj

Vjetër kap dhe kapëse fustanesh

A-G 10:00am-1:30pm

H-O 2:00pm-5:00

Rrethi i përparmë i MHS

20 maj

Vjetër kap dhe kapëse fustanesh

P-S 10:00am-1:30pm

T-Z 2:00pm-5:00

Rrethi i përparmë i MHS

26 maj

Libri i Lartë i Librit të Librit të Shkolluar dhe Chromebook

12pm-06:00

Rrethi i autobusit

27 maj

Shkëputja e Librit të Librave Junior

12pm-06:00

Rrethi i autobusit

28 maj

Shkëputja e Librit të Teksteve Sophomore

12pm-06:00

Rrethi i autobusit

29 maj

Shkëputja e Librit të Librit të FreshSHTM

12pm-06:00

Rrethi i autobusit

Shkoni te Kreu