Yon mesaj ki soti nan

Jonathan Cooper

Kòm Sipèentandan ou, Mwen vle ou konnen ke nou se isit la sipòte ak pran swen pou kominite nou yo nan kominikasyon ki konsistan, resous, ak espwa.

Kòm nou pwogrè nan evènman sa a difisil, nou pral kontinye kominike –  kite ou konnen sa nou konnen, lè nou konnen li. Tanpri klike anba a pou mesaj chak jou nou an.

Jonatan

Resous enpòtan

Aprantisaj à

Sou Avril 6, nou pral tranzisyon nan yon anviwònman aprantisaj remote. Pandan ke anplwaye nou yo prepare pou chanjman sa a, wap jwenn anpil resous ki fèt pou elèv ou a.

Mantal Byennèt

Aprann plis bagay sou sipò sante mantal Lekòl Mason City. Jwenn estrateji pou debat pandan tan sa a.

Teknoloji

Chache konnen ki jan pou w jwenn yon Chromebook si pitit ou a pa gen yon aparèy. Aprann kijan pou w jwenn sipò pou semèn kap vini yo.

Manje

Okenn moun nan kominote nou an pa ta dwe grangou. Chache konnen ki jan pou w jwenn manje, ak ki jan MCS ap sipòte fanmi nou fè fas a ensekirite alimantè.

Komèt Swen

Sa a se yon tan trè enpòtan pou anpil moun nan kominote nou an. Nou konnen komite komèt nou an toujou pare pou ede. Jwenn fason pou sipòte fanmi yo, biznis lokal yo (espesyalman moun ki nan Ospitalite) ak lòt moun ki bezwen èd nou yo.

Kesyon yo poze souvan

Gade repons pou kesyon komen nan men fanmi nou yo ak kominote a.

Kesyon Viris Corona reponn

Soti nan Lopital pou Timoun yo nan Cincinnati

Nou isit la pou ou ...

Mesaj de direktè nou yo

Pran swen elèv nou yo ak fanmi yo ...

Si li se manje, sipò byennèt mantal, teknoloji, oswa resous pou aprann - nou isit la pou Mason ak deerfield kominote Township nou an.

Repa pou fanmi yo
Scroll to Top