Imazh Tipar i Sigurisë Dixhitale

Mbajtja e Fëmijës Tuaj të Sigurt në Internet

Kjo përvojë e të mësuarit në distancë do t'ju ndihmojë ta mbani fëmijën tuaj të sigurt në internet. Ne e rekomandojmë këtë kurs për të gjitha familjet.

Ju do të mësoni:

  • Pse është e rëndësishme të mbroni fëmijën tuaj në internet
  • Strategjitë për ta mbajtur fëmijën tuaj të sigurt ndërsa ai është i lidhur me internet
  • Cilat opsione hardware janë në dispozicion për të vendosur kufijtë kohorë dhe për të parandaluar faqe specifike
  • Cilat janë opsionet e softuerit që mund të ndihmojnë në mbrojtjen e fëmijës tuaj në internet

Mundësi familjare për të mësuar në distancë Përmbajtja

Zgjero të gjitha
Bullying në internet
Mediat sociale
Rrjeti Virtual Privat
Sexting
Mësim Përmbajtja
0% Të plotë 0/1 Hapat
Your Teen's Digital Brand
Kontrollet prindërore për celularët
Kontrollet prindërore në nivelin e routerit
Shkoni te Kreu