4.6.20 MCS COVID-19- ի թարմացում

Հարգելի Մեյսոն քաղաքի դպրոցների ընտանիք,

Մենք ուզում ենք մի պահ վերցնել և գիտակցել, թե որքանով է մարտահրավեր այս COVID-19 միջոցառումը հենց հիմա. There are a lot of unknowns, and every day brings new information.

Դիտեք այս տեսանյութը of our staff and families sharing that while we may not be together physically, we are still in this together. And we are still Mason.

As of today at 2pm, Մասոն քաղաքի դպրոցներում COVID-19- ի հաստատված դեպքեր չկան, և 4,450 հաստատված դեպքերը Օհայոյում. Ստորև ներկայացված են մեր ընտանիքների և հասարակության կողմից տրվող ընդհանուր հարցերի պատասխանները:

I’ve read some concerning things about some of the online platforms like Zoom. How is Mason protecting students while they are online?

Mason City Schools takes the safety and privacy of our staff and students seriously. Lately, numerous Zoom meetings have been hijacked by inappropriate content. We’ve chosen not to use Zoom with our students. Teachers may offer opportunities to connect via live video call (օրինակ, through Google Meet) but they will not be required. Teachers may also use asynchronous video-based technologies, such as FlipGrid and SeeSaw, to communicate with students. Our staff and students use Google on a daily basis, and during this period of time we’re leaning heavily on frequently used tools and software versus adding new tools. We know there’s no perfect tool for video conferencing, and as adults we have strong preferences.

How can parents keep children safe online?

Our Innovative Systems Department has developed an online parent course for keeping your child safe online. The course includes strategies for keeping your child safe while they’re connected to the internet, sharing available hardware options to set time limits and prevent specific sites, and offering software options to protect your child.

I thought we were off school on Friday for a Personal Learning Day. What’s happening now?

Because we have had quite a bit of disruption and about a week of Personal Learning Days before and after Spring Break while we transitioned to Remote Learning, we determined it would be best for staff and families to not have another day of students missing some of their newly established routines. That being said, our Remote Learning Experience plan is asynchronous learning, and does not require students to complete given assignments on a specific day or time. If your family requires more flexibility, please reach out to your child’s teacher(ս).

Ինչպե՞ս կարող ենք աջակցել մեր համայնքին?
#CometCarryout- ը: Սա շատ կարևոր ժամանակ է մեր տեղական բիզնեսի համար, հատկապես հյուրընկալողների շրջանում. Մտածեք աջակցել մեր տեղական բիզնեսին այս ցուցակում:

Մասնակցեք Պալատի MADE- ին `ուտել Takeout Blitz- ին և տեսեք, թե որքան տեղական ռեստորաններ կարող եք աջակցել. Ի հավելումն, նվիրատվություն Jոշուայի վայրին և ընտրեք «Գիսաստղի անցկացումը» և կարող եք օրհնել կարիքավոր ընտանիքին `մեր տեղական բիզնեսներից մեկի կերակուրով.

Making Masks for MCS Workers: The CDC is now advising Americans to voluntarily wear a basic cloth or fabric face mask when they go out to help curb the spread of the new coronavirus. If you are a crafty person and willing to help make cloth masks for Mason City Schools workers, we would love to take them! Learn how to make masks here.


Դիտեք նախորդ թարմացումները.


Thank you for all that you are doing to support our Comets!

Հարգանքներով,

Թրեյսի Կարսոն
Հանրային տեղեկատվության պատասխանատու

Ոլորեք Վերև