COVID-19 പ്രതിദിന അപ്‌ഡേറ്റ്

3.16.2020: MCS COVID-19 അപ്‌ഡേറ്റ്


ഞങ്ങളുടെ COVID-19 യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാമെല്ലാവരും കൂടുതലറിയുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് നന്ദി, ഒപ്പം ക്രമീകരിക്കുകയും പ്രതികരണമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. We are committed to clear communication with our families, and welcome your questions and suggestions. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്, and our responses.

What is Mason’s Remote Learning Plan?
Though Governor DeWine originally referred to the three-week closure as an “extended spring break,” we have since received additional direction from him and the Ohio Department of Education. Here is our plan for deploying Mason’s Remote Learning Experience Plan in weekly phases. This plan is designed to prepare us for the very real possibility that we will need to begin a longer-term Remote Learning Experience beginning April 6.

Week 1 (മാർച്ച് 16-20)Students engage in their interests and curiosities using resources from thisഎംസി‌എസ് പഠന മൊമന്റം സൈറ്റ്. This gives our teachers time to build meaningful Remote Learning Experiences and learn how to use new tools to support remote learning. Keep the Learning Momentum going! We understand that this may look very different from household to household.

Week 2 (മാർച്ച് 23-27)Spring Break. No school is expected. Please feel free to use resources from the എംസി‌എസ് പഠന മൊമന്റം സൈറ്റ് to add extended learning opportunities.

Week 3 (മാർച്ച് 30 – ഏപ്രിൽ 3) Teachers continue planning and begin testing Remote Learning Experiences. Students will access remote learning tools by engaging with ungraded lessons that review or enrich previously taught content. This will help ensure everything is running smoothly before fully implementing new lessons.

Week 4 (ഏപ്രിൽ 6 and beyond)Teachers and students engage in new learning using our Remote Learning Experience model, with families offering support at home. This new learning is assessed and graded.


ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം നൽകും?
Any students in need may continue to receive food during the time that our buildings are closed. Our Child Nutrition Department is working closely with our Transportation Department and support staff to plan for meals on a regular basis. തിങ്കളാഴ്ച, മാർച്ച് 16 and Tuesday, മാർച്ച് 17, students may pick up breakfast and lunch meals at the Mason Intermediate drop off circle located at the front entrance. Pick up hours will be 11:30 AM to 1:00 PM. Beginning Wednesday, മാർച്ച് 18, students will be able to pick up meals in their neighborhoods between 11:30 AM to 12:15 പ്രധാനമന്ത്രി. Exact locations to be determined. No district-provided meals will be available during spring break (വെള്ളിയാഴ്ച, March 20th through March 27th).

Our community partners are also delivering donated food and other life supplies to families in need, and will be vital during Mason’s Spring Break. Meals during this week will be available at Christ’s Church of Mason. We are grateful for our partnership with Joshua’s Place and other community volunteers, who are collecting, packaging and distributing Student Meal Kits and other items to Warren County families in need. Donate and Get Involved!

Anyone who needs help with food during this time is encouraged to contact MCS School Resource Coordinator Molly Schmidt at[email protected]

If I don’t have wifi, what are my child’s options for Remote Learning?
Starting today, Charter Communications will offer free Spectrum broadband and Wi-Fi access for 60 days to households with K-12 and/or college students who do not already have a Spectrum broadband subscription at any service level up to 100 megabits per second. To enroll in Charter’s free broadband program, eligible consumers must call (844) 488-8395. 

My child doesn’t have a device. What do we do?
If your child doesn’t have a device, they may come to Mason High School Large Commons (Natatorium/Theater entrance) today from noon to 4:00pm to check out a Chromebook.

If your child left their device at school or you missed today’s pick up opportunity, please usethis form and we will contact you about times to get a device.

How do I access mental health support for my child?
Our school counselors and Mental Wellness Team are committed to serving your family in this unprecedented time. Although we will not be able to see your family weekly, we are still here to support and we want to provide some resources if you need them.

Will the Election still be held on March 17th?
State officials have affirmed that the election will happen. Twenty-eight percent of Mason parents have voted early.

The Warren County Board of Elections (520 Justice Dr., ലെബനൻ, OH 45036) has extended their early voting hours today until 2:00pm.

If you are voting on March 17th, polls are open from 6:30am – 7:00pm. Find your polling place location.

Will students have to make up the missed days at the end of the year?
Mason’s academic calendar provides for more hours than the state requirements. As of now, the Ohio Department of Education has shared that if schools make a good faith effort to provide educational services within available capabilities, and that under these circumstances students are deemed to be in attendance, there is no need to make any adjustments.

How does this affect state testing?
We need educators, students and families to concentrate on staying healthy! The state has offered pretty clear guidance that affirms our district’s views. “The most important consideration at this time should be the health and safety of students and of the community. Obviously, no state testing will take place during the closure period. The Ohio Department of Education will take appropriate action to adjust the state’s testing schedule (both in terms of administration and reporting) to accommodate the three-week closure. The intention is to be as flexible as possible. We will be asking the U.S. Department of Education for the maximum flexibility in accommodating the current circumstances. Many, but not all, juniors have completed the state-sponsored SAT or ACT. The Department of Education is committed to working with vendors to identify additional testing opportunities. Additional information regarding assessment timelines and the return of results will be shared when available.

We miss seeing your children, and are grateful for your support!

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google സ്വകാര്യതാനയം ഒപ്പം Terms of Use.

I agree to these terms.

മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക